S kamerou do Sarajeva na 3 mesiace!

Si študent alebo absolvent so zameraním na film, dokumentárny film alebo iný príbuzný obor, prípadne máš iné skúsenosti s vytváraním krátkych videí? Zaujíma ťa problematika ľudských práv a rómska problematiku a rád cestuješ? Cardo - Národné dobrovoľnícke centrum, vďaka finančnej podpore grantovej schémy SlovakAid, pre vysielanie dobrovoľníkov do rozvojových krajín, hľadá dobrovoľníka na vyslanie do Bosny a Hercegoviny. Hosťujúcou organizáciou je organizacia Vaša Prava BiH s hlavným sídlom v Sarajeve, ktorá reprezentuje najväčšieho poskytovateľa bezplatnej právnej pomoci ako aj jednu z najväčších mimovládnych organizácii v regióne.

V rámci projektu dostaneš skvelú príležitosť pracovať priamo v teréne, oboznámiť sa s prácou prijímajúcej organizácie a navrhnúť a zrealizovať pre ňu sériu krátkych dokumentárnych videí prezentujúcich jej aktivity a jeden z jej hlavných projektov Prevencia apatridie a zabezpečenie dokumentov o osobnom stave pre príslušníkov marginalizovanej rómskej menšiny,“ do ktorého budes zapojený. Tvoj talent a kreativita pomôžu hosťujúcej organizácii zviditeľniť danú problematiku na sociálnych sieťach a v spoločnosti. 

Ak sa teda chceš stať na obdobie troch mesiacov súčasťou tímu kancelárie Vaša Prava BiH, pošli nám svoje CV, motivačný list a ukážku tvojej tvorby na mail: eva.m@dobrovolnictvo.sk. Tešíme sa na Teba!

Oblasť činnosti:

Ochrana a výkon práv jednotlivcov prostredníctvom poskytovania bezplatnej právnej pomoci a rovného prístupu k spravodlivosti bez akejkoľvek diskriminácie; Poskytovanie informácii a vzdelávania oprávneným osobám s cieľom prispieť k rozvoju demokracie, právneho štátu a budovaniu občianskej spoločnosti; Obhajoba a zvyšovanie povedomia v otázkach ochrany ľudských práv; Organizovanie seminárov, diskusií, verejných fór a informačných kampaní.

Zručnosti, ktoré môžeš nadobudnúť:

Komunikácia (jednanie s ľuďmi), Organizovanie a plánovanie práce, Pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizácia), Tvorivosť (kreativita), Osobnostný a profesionálny rozvoj, Komunikácia v cudzom jazyku, Samostatnosť

Trvanie projektu: 01.09.2014 – 30.11.2014

Miesto: Sarajevo, Bosna a Hercegovina

Pracovný čas: pracovné dni, (v čase podľa potrieb projektu)

Kontakt: Eva Mrekajová, eva.m@dobrovolnictvo.sk, 0918 987 479