Okrúhly stôl v Kontakte je za nami

Vo štvrtok 26.júna sme sa opäť stretli za okrúhlym stolom, aby sme sa porozprávali o poznatkoch, ktoré sme si priniesli z poslednej študijnej návštevy v poľskom Krakove.  Tentokrát sa za za skutočne okrúhlym stolom stretli zástupcovia organizácií tretieho sektora zamerané predovšetkým na prácu so znevýhodnenými skupinami, ako sú ohrozené deti a matky alebo seniori, avšak zastúpení boli aj vysokoškolskí študenti. Problémy organizácie WIOSNA, o ktorých sme sa rozprávali boli rôznorodé, avšak možno povedať, že stále to boli problémy, ktoré sú typické pre väčšinu organizácií a tak môžeme povedať, že takto strávené dve hodiny boli pre každého prínosné, pretože si z nich každý mohol vziať to potrebné pre svoju organizáciu.

K základným záverom nášho stretnutia môžeme uviesť, že pre akúkoľvek organizáciu je nevyhnutné poznať svoj tím, schopnosti jednotlivých členov, v čom sú dobrí a v čom majú svoje rezervy. Pri práci s ľuďmi jednoznačne netreba zabúdať na ich rozvoj, do ktorého treba zahrnúť aj efektívnu spätnú väzbu, ktorú sa však treba naučiť ako podávať. Tak isto pre dobré fungovanie organizácie je nevyhnutné, aby existovalo efektívne plánovanie a organizovanie aktivít, ktoré vedú k napĺňaniu cieľa organizácie.

Všetky tieto a mnohé ďalšie poznatky, ku ktorým sme počas stretnutia dospeli budeme prezentovať už tento víkend na ďalšom medzinárodnom stretnutí v Slovinsku. Po tomto stretnutí bude nasledovať ďalší okrúhly stôl, na ktorý ste srdečne pozvaní. Ak by ste si chceli rezervovať miesto už teraz, napíšte nám na mail: kontakt@dobrovolnictvo.sk.

Ďakujeme Kontakt-u na Ventúrskej 1 za poskytnutie zaujímavých priestorov, starostlivosť a príjemnú atmosféru a všetkým účastníkom za podnetné názory.

Dovidenia nabudúce!-