Predstavujeme: Bratislavský okrášľovací spolok

Bratislavský okrášľovací spolok je občianske združenie obyvateľov a priateľov Bratislavy, ktoré chce zachovávať historické hodnoty mesta, podporovať estetické cítenie v spoločnosti, zlepšovať životné prostredie a budovať hrdosť na svoje mesto. Obnovený Bratislavský okrášľovací spolok sa cíti byť pokračovaním pôvodného Okrášľovacieho spolku z roku 1868, pričom pôsobí v súčasných podmienkach a chce prispievať k rozvoju Bratislavy ako hlavného mesta Slovenskej republiky. Projekty Bratislavského okrášľovacieho spolku možno rozdeliť do dvoch hlavných skupín. Sú to projekty na ochranu a zveľaďovanie kultúrneho dedičstva, zvyšovanie historického povedomia a na druhej strane projekty skvalitňovania životného prostredia. Aj túto organizáciu budete môcť stretnúť na septembrových Dňoch dobrovoľníctva. Ak by ste sa chceli o nich dozvedieť viac, kliknite sem.