Na odbornosti nám záleží!

Projekty a práca môžu byť ziskovejšie, efektívnejšie, ľudskejšie a zábavnejšie...Niekedy si to je ťažšie predstaviť, ale na to aby Vaša práca vo firme či roganizácii prinášala výsledky naozaj stačí občas len malé vylepšenie. 

Na jeseň odštartujeme sériu workshopov, ktorých zameranie Vám určite pomôže pri projektovom riadení vo vašich firmách či organizáciách. Budeme radi, keď Vás tieto projekty zaujmú. Ak by ste však chceli dopredu vedieť, čo Vás čaká, máte možnosť pozrieť si krátky prierez realizovaných workshopov na obdobnú tému práve TU

Po úvodnej spolupráci sa COMM - PASS rozhodol tiež participovať na Dňoch dobrovoľníctva 2014, čo nás veľmi teší. Aj táto činnosť je jasným príkladom, že človek sa môže stať dobrovoľníkom aj v rámci svojho expertného zamerania a podávať svoje vedomosti ďalej. 

Tešíme sa na spoluprácu!