Štvrtý okrúhly stôl je za nami

V utorok 2.septembra sme sa opäť stretli pri okrúhlom stole v Kontakte, aby sme rozdebatovali skúsenosti zahraničnej organizácie s koordináciou dobrovoľníkov. Tentokrát sme sa zamerali na Asociáciu Nigérjčanov v Slovinsku, ktorá ako ďalšia v poradí bola hosťujúcou krajinou v rámci medzinárodného projektu VolunVET. Podstatou týchto okrúhlych stolov je, aby sme v rámci zaujímavých diskusií prišli na odporúčania, ktoré môžu pomôcť konkrétnej organizácii pri riešení jej problémov. Keďže táto slovinská organizácia je celá založená na dobrovoľníckej báze a teda neexistuje tam žiaden normálny zamestnanec, potýka sa s rôznymi problémami v zmysle nedostatku času, zanietenia, či zdrojov. Hoci sme na riešenia všetkých problémov neprišli, vzájomnou diskusiou sme dospeli k záveru, že najdôležitejšie je mať dostatok času na nájdenie naozaj kvalitných dobrovoľníkov a ich zaškolenie. Čo je tiež nevyhnutné pri organizáciách zaoberajúcich sa minoritami je osobnostná vyspelosť samotných jednotlivcov, ktorí by sa chceli stať dobrovoľníkmi. Keď človek na začiatku venuje čas výberu kvalitných dobrovoľníkov, práca s nimi bude jednoduchšia.

Zloženie tohto okrúhleho stola bolo zaujímavé nakoľko sa stretli koordinátori dobrovoľníkov s ľuďmi, ktorí majú minimálne resp. žiadne dobrovoľnícke skúsenosti. Práve takýto nezainteresovný pohľad môže byť prínosným pre získavanie rôznych pohľadov na vec. A tak budeme radi, ak naše okrúhle stoly budú naďalej rôznorodé svojim zložením. Na ďalší okrúhly stôl sa môžete tešiť už v októbri/novembri. Závery tohto stretnutia budeme prezentovať na študijnej návšteve v Talianskom Ortisei, kde sa zase raz dozvieme nové informácie o fungovaní koordinátorov dobrovoľníkov v ďalšej organizácii.

Ďakujeme Kontaktu na Ventúrskej za príjemný priestor a tešíme sa na nové poznatky a na Vás pri ďalšom okrúhlom stole.