Hrdinom za 3 fotky

V rámci mesiaca dobrovoľníctva, septembra sme sa rozhodli pre spoluprácu s organizáciou go-ok, ktorá dobrovoľníctvo tento rok poňala naozaj hravou formou, ktorá stále dokáže pomôcť. Zahrajte sa aj vy! :)

parking4disabled - Monitoring verejných vyhradených parkovacích miest

je mobilná aplikácia slúžiaca ako navigátor k vyhradeným parkovacím miestam pre zdravotne postihnutých. Je to veľká pomoc pre tých, ktorí tieto miesta potrebujú a využívajú. Pomocou nej môže verejnosť prispieť do databázy parkovísk tým, že jednoducho cez mobilnú aplikáciu odfotí takéto parkovacie miesto. Po splnení jednoduchých pravidiel ich administrátor schváli a miesta sa objavia v aplikácií na mape ako “špendlíky”, ku ktorým sa užívateľ následne naviguje a zaparkuje. Dostupná je pre operačné systémy android a iOS a je editovateľná – využiteľná na celom svete.

Súťaž – Hrdinom za 3 fotky!

Pridávanie parkovísk sa opiera o vyzvanie širokej verejnosti do monitorovania. Grafikou komixu (na stiahnutie tu) chceme vyjadriť “hrdinský čin”, že ktokoľvek môže byť užitočný, a to jednoducho - nestojí to nikoho žiadnu väčšiu námahu. Súťaž odštartovala 8. 9. 2014 cez naše všetky dostupné mediálne kanály, akou je naša www stránka: www.vyhradene.sk (resp. pod oficiálnym názvom stránky: www.parking4disabled.eu), najmä však cez sociálne siete: www.facebook.com/parking4disabled a www.facebook.com/gookeu

Video “Pridaj sa aj ty”

Nezávisle od súťaže prebehne i videokampaň na podporu súťaže pod názvom “A čo ty?”, natočená so známejšími osobnosťami Slovenska (herečka, umelkyňa, riaditeľka nadácie, paralympionik...) a podobne vyzývajú ľudí, aby monitorovali cez mobilnú aplikáciu parkovacie miesta. Odhad zverejnenia videa je k dátumu 24. 9. 2014.

O združení

Občianske združenie go-ok sa od roku 2010 zaoberá vlastným originálnym a celosvetovým projektom, ktorým je Monitoring prístupnosti (go-ok). Výsledným produktom je dynamická mapa, mobilná aplikácia s navigátorom a informačný portál www.go-ok.eu zameraný na monitoring prístupnosti objektov, na základe filtrovania individuálnych požiadaviek ľudí so špecifickými potrebami. Náš tím pozostáva zo špecialistov v oblasti architektúry, produktových špecialistov v oblasti kompenzačných pomôcok a debarierizácie, programátorov a dobrovoľníkov. Dobrovoľníkov získavame a registrujeme cez vlastný portál www.volunteer.go-ok.eu. Okrem toho spravujeme i portály www.lol.go-ok.eu (bezbariérové absurdity), www.translator.go-ok.eu (systematické preklady dobrovoľníkmi pre naše projekty), www.handicap.sk (portál pre hendikepovaných) a www.parking4disabled.eu (monitoring verejných vyhradených parkovacích  miest pre postihnutých).

Trvanie súťaže:

8. 9. 2014 - 27. 9. 2014

Viac informácií o súťaži nájdete na webe: www.vyhradene.sk