O týždeň ideme do Ortisei

19.septembra sa uskutoční už piate medzinárodné stretnutie v rámci medzinárodného projektu VolunVET v krásnom Taliansku v mestečku Ortisei. Dobrovoľnícke organizácie, organizácie v rámci partnerstva Leonardo Da Vinci budú pokračovať v započatom snažení výmeny skúseností, ktorého výsledkom má byť zlepšenie práce koordinátorov dobrovoľníkov.

Hosťujúcou organizáciou bude talianske združenie Nёus Jёuni Gherdёina. Cieľom tohto stretnutia ako aj všetkých predošlých bude predstavenie fungovania hosťujúcej organizácie s cieľom výmenou skúseností prísť k možnostiam zlepšenia. Samozrejme v rámci tohto stretnutia predostrieme aj naše návrhy pre poslednú, slovinskú organizáciu, ktoré vzišli zo septembrového okrúhleho stola. Veríme, že aj vďaka tomuto projektu VolunVET sa zlepšia podmienky pre prácu koordinátorov dobrovoľníkov, ktorí hrajú v organizáciách nezastupiteľnú úlohu.

Ak by ste sa chceli zúčastniť ďalšieho okrúhleho stola a dozvedieť sa viac o skúsenostiach talianskej organizácie, môžete sa prihlásiť už teraz na adrese: kontakt@dobrovolnictvo.sk.

Ak by Vás zaujímal projekt ako taký, môžete si o ňom prečítať na stránke www.volunvet.eu