5. stretnutie k projektu VolunVET ukázalo silu dobrovoľníctva

V polke septembra sme sa navštívili krásne mestečko Ortisei, kde sa konalo 5. medzinárodné stretnutie v rámci projektu VolunVET. Medzinárodný projekt spája dobrovoľníkov roztrúsených po Európe, stiera hranice medzi štátmi, aby spoločne objavovali nové možnosti pomoci druhým.  Do projektu sa zapojili organizácie zo 7 európskych krajín v rámci partnerstva Leonardo Da Vinci s cieľom zlepšiť podmienky práce koordinátorov dobrovoľníkov.

V Taliansku nás privítalo združenie Nёus Jёuni Gherdёina. Podstata tejto talianskej organizácie je podobná CARDU. Je zastrešujúcou organizáciou, pod svojimi krídlami má 28 organizácii. V organizácii pôsobí veľké množstvo dobrovoľníkov, viac ako dvesto.

Poslaním združenia  Nёus Jёuni Gherdёina je dobrovoľnícka práca s  mládežou. Aby boli k mladým blízko vytvorili im priestor priamo vo svojom sídle. Okrem kaviarne je im k dispozícii hracia miestnosť, kde môžu tráviť voľné chvíle hraním biliardu alebo playstation. Sídlo organizácie je mladým ľuďom k dispozícii aj v prípade keď chcú zorganizovať kultúrnu akciu, či párty. Dobrovoľníci z Nёus Jёuni Gherdёina im pomáhajú s promom, prípravou miestností a so všetkým, kde sa pomocná ruka zíde.

Ako zastrešujúca organizácia pomáhajú menším dobrovoľníckym organizáciám a neziskovkám aj finančne. Vďaka výdatnej pomoci od regionálnej vlády a sponzorov majú k dispozícii finančné prostriedky, ktoré poskytujú menším organizáciám. Dobrovoľníckym aktivitám venujú svoj voľný čas a obrovské množstvo energie, pre ostatné organizácie sú obrovským povzbudením a motiváciou k tomu, aby napredovali. Prezentácia organizácie v podaní Talianska dodala impulz k neustálemu napredovaniu aj nám.

Okrem pútavých prezentácii dobrovoľníckych aktivít patrilo sobotňajšie popoludnie diskusii na tému dobrovoľníctva. Spoločne sme odhaľovali, ako chápeme dobrovoľníctvo v jednotlivých krajinách. Ochota nezištne pomôcť druhým je ústrednou myšlienkou, ktorá načrtá charakter dobrovoľníctva vo všetkých kútoch Zeme. No jednotlivé krajiny rozlišujú, ktoré oblasti pomoci sú dobrovoľníckymi aktivitami. Hosťujúce Taliansko nám popísalo svoj pohľad na dobrovoľníctvo, chápu ho z užšieho hľadiska. K dobrovoľníckym aktivitám zaraďujú tri oblasti pomoci: spoločnosť, zdravotná starostlivosť a záchranné služby. 

V rámci tohto stretnutia sme predniesli aj naše návrhy pre poslednú, slovinskú organizáciu, ktoré vzišli zo septembrového okrúhleho stola. Veríme, že aj vďaka tomuto projektu VolunVET sa zlepšia podmienky pre prácu koordinátorov dobrovoľníkov, ktorí hrajú v organizáciách nezastupiteľnú úlohu.

5. stretnutie VolunVET v Taliansku nám ukázalo na akú špičkovú úroveň sa dobrovoľnícka organizácia môže vypracovať. Tam, kde nechýbajú pomocné ruky je vidieť ozaj úctyhodné výsledky práce. 

Ak vás táto talianska organizácia zaujala a chceli by ste sa o nej dozvedieť viac, môžete sa zúčastniť ďalšieho okrúhleho stola naplánovaného na prelom októbra a novembra. Prihláste sa nám prostredníctvom emailu:  kontakt@dobrovolnictvo.sk.

Ak by Vás zaujímal projekt ako taký, môžete si o ňom prečítať na stránke www.volunvet.eu