Predstavujeme: Europacolon Slovensko

Europacolon Slovensko je nezávislá pacientska nezisková organizácia, ktorá bojuje proti kolorektálnemu karcinómu - rakovine hrubého čreva a konečníka. Na Slovensku vznikla 22. mája 2007, ako súčasť paneurópskeho združenia spájajúceho pacientske skupiny z rôznych štátov Európy. Cieľom združenia je informovať o tomto ochorení, prinášať reálne fakty o závažnosti, účinne proti nej bojovať a predovšetkým naučiť verejnosť rozpoznať jej prvé príznaky. Združenie podporuje chorých a ich príbuzných poskytovaním infoservisu prostredníctvom nepretržitej infolinky a elektronického online poradenstva. Taktiež sa starajú o osvetu o tomto ochorení na verejnosti, uskutočňujú semináre, ale čo je dôležité, spájajú pacientov, lekárov, politikov, médiá a širokú verejnosť v boji proti tejto chorobe.

Ako pri každom ochorení, aj pri tomto je prevencia nesmierne dôležitá a preto jedným z cieľov združenia je upozorňovať na potrebu systematického prístupu k tomuto ochoreniu a tiež nezanedbávaniu prevencie. Úlohou občianskeho združenia europacolon je aj presadzovanie legislatívnych zmien, ktoré by zabezpečili včasnú diagnostiku, optimálnu starostlivosť o pacientov s kolorektálnym karcinómom, účinnejšiu liečbu, pomohli by znížiť výskyt rakoviny kolorekta a zastaviť neustály nárast počtu chorých. Na OZ europacolon sa môže obrátiť každý, kto potrebuje pomoc, podporu, chce sa dozvedieť najnovšie informácie o ochorení a jeho liečbe, má problém s dostupnosťou liekov či zdravotnej starostlivosti alebo sa chce podeliť o svoje starosti s inými pacientmi v rovnakej situácii. Veľký vplyv na chod združenia majú dobrovoľníci z radov odborníkov s rôznym zameraním, ktorí prijali za svoj cieľ bojovať tak isto s týmto ochorením.

Hlavné aktivity združenia by bolo možné rozdeliť do viacerých celkov a to nasledovne.

V rámci VZDELÁVANIA sa členovia združenia snažia o osvetu v rámci širokej verejnosti, ale aj medzi pacientmi. Edukácii sa venujú najmä v regiónoch, kde hovoria o príznakoch, prevencii a liečbe ochorení, no informujú aj o možnostiach liečby, diagnostiky a zvládnutia tohto typu nádoru ako takého.

Zlepšenie podmienok pre pacientov, ale aj širšiu spoločnosť sa snažia dosiahnuť aj ZMENAMI, ktoré zavádzajú, napr. zasielanie testov na okultné krvácanie, realizovanie svetových kampaní na celoslovenskej úrovni.

Neodškriepiteľnou súčasťou práce združenie je PODPORA pacientov a ich rodín zvládnuť novú neľahkú psycho- sociálno- ekonomickú situáciu. V neľahkom období sa združenie snaží byť oporou, aby tak zabezpečili pocit bezpečia, ktorý v takýchto neľahkých situáciách.

Ak by ste sa chceli dozvedieť viac o tomto združení, viac informácií nájdete na ich stránke: http://www.europacolon.sk/