Aké boli Dni dobrovoľníctva 2014?

Už po šiestykrát sme organizovali Dni dobrovoľníctva, ktoré sa tento rok niesli celým septembrom. Chceli sme tým dať možnosť všetkým zapojiť sa do týchto Dní a otvoriť tak brány svojich organizácií na jednej strane, na strane druhej nájsť v sebe odvahu vyskúšať si pomáhať ako dobrovoľník. Avšak aj napriek tomu sme chceli, aby celý september bol zakončený hromadnou akciou. Ideálne nato nám poslúžil posledný septembrový víkend, kedy

Piatok sme odštartovali v DSS Prof. Karola Matulaya, kde aj  za účasti firemných dobrovoľníkov z TV Markíza sa vonkajšie múry budovy zmenili na nepoznanie. Takto strávený čas bol naozaj príjemný, nielen že sa veľa pomohlo, ale zároveň sme spoznali aj život v zariadení a niektorí z klientov nám aj sami pomáhali. Múry sa zmenili na nepoznanie nielen tam, ale aj na Bratislavských hradbách, kde dobrovoľníci nielen zo škôl, ale aj z Poštovej banky, nášho hlavného partnera podujatia, venovali svoj čas a energiu tomu, aby aj svojou troškou pomohli k okrášleniu dominanty mesta. Sme radi, že aj tu vládla nielen pracovná atmosféra, ale aj dobrá nálada. V rámci týchto Dní sa bolo možné venovať naozaj rôznorodej činnosti od čistenia verejných priestranstiev na Draždiaku či v Dúbravke, až po upratovanie bratislavskej ZOO. Dobrovoľnícke aktivity prebiehali však aj vo vnútri nielen vonku. A tak ste si mohli vyskúšať aké to je ručne vyrábať darčeky pre deti z detských domovov a krízových centier, alebo aj svojou troškou pomôcť k vynoveniu stoličiek v rámci umeleckého priestoru, alebo sa aktívne podieľať na jednom z bazárov. A to samozrejme nebolo všetko.

Celoslovenský ráz podujatia dotvárali rôzne aktivity naprieč celým Slovenskom. Niekde sa trávil čas so seniormi, inde sa zase skrášľovali vonkajšie plochy, alebo čistili interiéry. Aktivít bolo vskutku veľa. Potrebné bolo len si vybrať tú jednu svoju aktivitu, prihlásiť sa konkrétnej organizácii a ísť dobrovoľníčiť. Potešujúcim faktom je, že do týchto Dní sa nezapojili len dospelí, ale aj študenti stredných škôl, ktorí sú vlastne našou budúcnosťou. Veríme, že takáto osobná skúsenosť naštartuje mnohých k dlhodobej spolupráci s organizáciami a šíreniu myšlienok dobrovoľníctva v našej spoločnosti.

Ako hodnotili podujatie niektoré zo zapojených organizácií?

 kRaj, Kokava nad Rimavicou: ,,V rámci Dní dobrovoľníctva sme splatili dlh našim najväčším dobrovoľníčkam - včelám. Vo vzdelávacej včelnici Včelí kRaj sme vytvárali zmesi kvetín, vhodné pre včely. Vyrábali domčeky pre užitočný hmyz. Opravili lavičky a vytvorili nové, z ktorých budeme pozorovať život na včelnici.“

Klub Prieskumník Pathfinder Považská Bystrica: ,, Podarilo sa nám uskutočniť náš plán, opraviť a vyčistiť klubovňu tak, aby pre deti a mládež sa mohli spustiť aktivity, nakoľko prvá aktivita tam bola už v sobotu, myslím že sa nám náš cie+ podarilo naplniť. :)

DSS- Dom sv. Anny, Stará Ľubovňa: ,, Dni dobrovoľníctva 2014 za aktívnej účasti dobrovoľníkov, spolu s mladými ľuďmi s handicapom a zamestnancami zariadenia sme začali stavaním stánku na Ľubovnianskom jarmoku. Nasledovala prezentácia zariadenia formou rozdávania letákov z projektu Švajčiarského finančného mechanizmu, a pomoc pri predaji výrobkov z pracovnej dielne. Z každého predaného výrobku a z každého "eura" do pokladničky, ktoré starostlivo odkladali, mali naši mladí veľkú radosť, ktorá im žiarila z tváre. Pri našom poďakovaní dobrovoľníkom za ich prácu sa samotní dobrovoľníci zverili s tým, že oni sú veľmi vďační za príležitosť pomôcť handicapovaným deťom a ľuďom.“

Ďakujeme všetkým našim partnerom za podporu, organizáciám za chuť a motiváciu k zapojeniu a dobrovoľníkom za ich neúnavnú záslužnú prácu. Veríme, že sa vidíme aj o rok priatelia dobrovoľníctva!