Veľtrh sociálnych aktivít

16. októbra sme sa zúčastnili Veľtrhu sociálnych aktivít, ktorý sa konal na pôde NR SR v Bratislave. Tento Veľtrh organizuje Fórum kresťanských inštitúcií a nie je zameraný len na Bratislavu, ale stretnúť sa s ním môžete aj v ďalších mestách ako sú Košice, Trnava či Nitra. Záštitu nad týmto podujatím prevzal pán Ján Podmanický, predseda Výboru NR SR pre sociálne veci.

V rámci tohto dopoludnia mali vybrané organizácie príležitosť predniesť svoj pohľad na to, ako je možné bojovať s chudobou, nielen u nás, ale aj vo svete a pohľad nato, ako aj oni svojou činnosťou prostredníctvom širokého spektra organizácií dokážu napomôcť riešeniu tohto problému.

Bolo vskutku inšpiratívne počúvať, ako sa veci dajú, ako sa aj s marginalizovanými a často spoločnosťou zatracovanými skupinami dá pracovať, hoci to na prvý pohľad tak vyzerať nemusí a už vôbec to nie je záležitosťou niekoľkých dní. Jednou zo zaujímavých myšlienok predniesol vo svojom príhovore Peter Gombita, a teda ,, Ak sa nedelíš, prestaneš rásť.“ Možno práve boj proti chudobe, ktorý si pripomíname 17.októbra je možné vyhrať práve našou zainteresovanosťou do vecí verejných a schopnosťou podeliť sa, či vrátiť spoločnosti aspoň časť z toho, čo sme od nej dostali.

Na záver bol daný priestor práve pre CARDO, ako zástupcu sveta dobrovoľníctva. Z nášho pohľadu sú práve dobrovoľníci jedni z kľúčových elementov v boji proti chudobe. Mnohokrát sú to práve oni, ktorí opustia život v skutočnom blahobyte a odchádzajú na rôzne dlhé pobyty do rozvojových krajín, aby tam pomáhali najchudobnejším. Ale samozrejme aj doma sú dobrovoľníci veľmi potrební. Čo koniec koncov dokázala aj každá z organizácií, pretože v každej z nich je veľké množstvo dobrovoľníkov, bez ktorých by ich činnosť ani nebola možná. Sme radi, že sme aj my mohli prispieť svojou troškou k pohľadu na tak dôležitý problém spoločnosti, akým chudoba rozhodne je.

Ďakujeme za pozvanie a tešíme sa o rok. Dovidenia!