Piaty okrúhly stôl úspešne za nami

V utorok 4.novembra, v predvečer Medzinárodného dňa koordinátorov dobrovoľníkov sme sa opäť stretli, aby sme sa pri okrúhlom stole porozprávali o skúsenostiach hosťujúcej organizácie z predchádzajúceho medzinárodného stretnutia. Tentokrát sme sa venovali organizácii Neus Jeuni Gherdeina z talianskeho mestečka Ortisei, ktorá je strešnou organizáciou pre 28 ďalších organizácií pracujúcich s mládežou. Ich najdôležitejšou činnosťou je pomáhať organizáciám pri ich aktivitách, poskytovať im servis a podobne. Podstatou každého z okrúhlych stolov je spísanie odporúčaní pre konkrétnu organizáciu, aby sme jej tak na ďalšom medzinárodnom stretnutí vedeli povedať, čo podľa nás je možné vylepšiť a aké konkrétne kroky nato použiť. Samozrejme, po jednom dni strávenom v organizácii nemôžeme povedať, že systém jej fungovania, kultúru poznáme dokonale, ale je fajn stretnúť sa pri takýchto diskusiách a porozmýšľať, čo by šlo urobiť lepšie a ako nato. Ako sme sa zhodli aj na tomto okrúhlom stole, veľkú rolu v každej z organizácií zohráva kultúra, z ktorej pochádza, pretože aj keď sa problémy organizácií z rôznych krajín často prekrývajú, ich riešenia sú častokrát práve z titulu kultúry odlišné. Jedným z problémov organizácie bol nedostatok času na úlohy, čo je asi ten najčastejší problém, s ktorým sa potýkajú organizácie kdekoľvek na svete. Na tento problém častokrát nadväzuje problém s tým, že či a ako a do akej miery delegovať svoje úlohy či neschopnosť použiť sa z chýb z organizovania predchádzajúcich podujatí. Aj tento okrúhly stôl ukázal, že nech je organizácia akokoľvek veľká, nech má veľké finančné zdroje na svoje fungovanie či podporu od vlády, tak stále sa potýka s problémami, ktoré ovplyvniť tak jednoducho nedokáže, alebo aspoň nie tak ľahko. Nielen v treťom sektore, ale všade stojí všetko na ľuďoch, ich zručnostiach, motivácii, zanietení a predovšetkým komunikácii. To, čo si z tohto stretnutia odnášame je, že treba investovať dostatok času do výberu tých správnych koordinátorov dobrovoľníkov či dobrovoľníkov aby sa tak predišlo v čo najväčšej miere zlyhaniu ľudského faktora.

Najbližšie sme hosťujúcou krajinou my a tak už o pár týždňov privítame delegáciu z ďalších 6 krajín resp. 7 zahraničných organizácií, aby sme im povedali, ako je na tom dobrovoľníctvo na Slovensku, ako je to s koordinátormi dobrovoľníkov ale taktiež, aby sme im predstavili našu kultúru.

Držte nám palce, nech sa u nás cítia dobre :)