CARDO opäť šírilo myšlienky dobrovoľníctva na Burze práce

O tom, že dobrovoľníctvo prináša hodnoty, ktoré sa nedajú prepočítať na eurá vedia už aj mladí v Novom Meste nad Váhom. Myšlienku dobrovoľníctva prezentovalo CARDO - Národné dobrovoľnícke centrum na podujatí Burza informácii pre mladých v Novom Meste nad Váhom. Podujatie organizoval novomestský Úrad práce  s cieľom pomôcť študentom a žiakom končiacich ročníkov a otvoriť im obzory, ktoré sa im ponúkajú doma a v zahraničí. Užitočné informácie o možnostiach na trhu práce získali na burze pre mladých aj uchádzači o prácu.

Skôr ako sa návštevníci burzy rozpŕchli k stánkom organizácii a škôl, aby získali užitočné informácie, potešil ich svojím vystúpením folklórny súbor Čakanka. Po vystúpení talentovaných detí privítal návštevníkov riaditeľ novomestského Úradu práce. Prihováral sa predovšetkým žiakom deviatych ročníkov a povzbudil ich, aby sa správne rozhodli, kam pôjdu študovať.  Zdôraznil, že trh práce sa mení, preto aj pri voľbe štúdia je dôležité zamerať sa na odbory, v ktorých je možné uplatniť sa.

Na burze pre mladých sa predstavili stredné školy z Nového Mesta, mládežnícke inštitúcie a miestni zamestnávatelia. Stredné školy ponúkli deviatakom pútavú prezentáciu svojich prác.  Priamo na burze mohli vidieť, aké zručnosti môžu na škole získať.  Študenti hotelovej akadémie návštevníkom namiešali drinky, zdravotnícka škola ponúkala masáže a meranie tlaku a svoju šikovnosť predviedli aj študentky  kozmetiky či aranžérstva.

V stánku CARDO - Národného dobrovoľníckeho centra sme mladým predstavili naše aktivity. Podelili sme sa s nimi o naše skúsenosti z dobrovoľníckej práce. Niektorí návštevníci burzy mali o dobrovoľníctve málo informácii, preto nás potešilo, že sme mohli ich obzory rozšíriť. Milým prekvapením boli žiaci základnej školy, hrdí skauti, ktorým dobrovoľníctvo nie je cudzie. Vo svojom voľnom čase sa so svojou skautskou partiou venujú zveľaďovaniu svojho okolia. Učiteľov zo základných a stredných škôl zaujalo naše každoročné podujatie Dni dobrovoľníctva, veríme, že budúci rok  sa spolu so svojimi študentmi aktívne zapoja.

Sme radi, že aj na Burze informácii pre mladých mohlo CARDO prezentovať, že dobrovoľníkom môže byť naozaj každý. Dobrovoľníctvo nepozná hraníc, nezáleží na tom, či ešte len navštevujete strednú školu, ste absolventom alebo pracujúcim, alebo dokonca dôchodcom. Jedine, čo dobrovoľník potrebuje je dobré srdce a ochota,  všetko ostatné príde samo. Každý má nejaké schopnosti, zručnosti a keď ich použije nezištne, aby pomohol druhým, stáva sa dobrovoľníkom.

Ďakujeme za pozvanie a dovidenia niekedy nabudúce.