Šieste stretnutie VolunVET v Bratislave

Už tento piatok, 21.novembra sa uskutoční v poradí už 6. medzinárodné stretnutie v rámci projektu VolunVET (VET pre koordinátorov dobrovoľníkov) práve v Bratislave. Dobrovoľnícke organizácie partnerstva Leonardo Da Vinci pokračujú vo svojej snahe zlepšovať postavenie koordinátorov dobrovoľníkov v organizácii.

Hosťujúcou organizáciou bude CARDO – Národné dobrovoľnícke centrum. Počas víkendu privítame zástupcov organizácií z Dánska, Slovinka, Rakúska, Talianska, Poľska a zástupcov dvoch španielskych organizácií. Cieľom tohto partnerstva je pomôcť dobrovoľníckym organizáciám s tréningom ich koordinátorov dobrovoľníkov pomocou zdieľania, rozvíjania a rozširovania materiálov o vzdelávacích tréningoch koordinátorov dobrovoľníkov.

Výsledkom dvojročného projektu, počas ktorého partneri využijú medzinárodné a lokálne aktivity na naučenie a lepšie pochopenie fungovania dobrovoľníckeho sektora, bude výmena skúseností z náboru, tréningu ale aj manažmentu koordinátorov dobrovoľníkov. Tak isto výsledkom budú zadefinované zručnosti a kompetencie, ktoré sú resp. budú vyžadované od koordinátorov dobrovoľníkov v Európe. Z nášho pohľadu je participácia na tomto projekte nenahraditeľná, pretože práve na základe výmeny skúseností vieme napredovať vo svojej  činnosti.

Tento projekt  je spolufinancovaný z Európskej únie v rámci programu celoživotného vzdelávania.

Pre viac informácií o projekte VolunVET, jednotlivých partneroch, navštívte našu stránku www.volunvet.eu