Predstavujeme: Eduplex

Občianske združenie EDUPLEX vzniklo v januári 2011 na základe iniciatívy skupiny ľudí, ktorých zámerom je príprava a realizácia rôznych foriem projektov napomáhajúcich lepšej orientácii detí vo svete profesií.

Cieľom združenia je vytváranie aktivít, ktoré budú pomáhať deťom lepšie spoznávať rôzne druhy povolaní, taktiež podporovanie a rozvíjanie talentu detí s cieľom vhodnej profesijnej orientácie. Zároveň tiež poskytujú poradenstvo pri príprave a výbere povolania. Čo je však dôležité, snažia sa komunikovať závery združenia predstaviteľom verejného života, podnikateľskej sfére, médiám a ďalším mimovládnym organizáciám doma aj v zahraničí. Činnosť združenia je zameraná na prácu s deťmi, konkrétne ide o denné tábory s rôznou tematikou, zábavno – náučné sobotňajšie aktivity pre deti, detské párty, MDD a podobne.

Najvýznamnejším projektom združenia je vytvorenie umelého mestečka povolaní Moje mesto, ktoré na ploche cca 400 m2 vytvára simulátor reálnych pracovných pozícií. Deti si tak môžu vyskúšať pozície v obchodnej prevádzke, v logistike, v zdravotníctve a v mnohých ďalších odvetviach, ktoré zastrešujú reálne firmy. Aj vďaka takémuto projektu môžu deti na vlastne koži spoznať jednotlivé typy povolaní a vyskúšať si, aké je to byť súčasťou dospelého sveta. Vyskúšaním si práce na vlastnej koži ľahšie pochopia zodpovednosť dospelých, zistia čo znamená zarábať peniaze a spoznajú hodnotu peňazí. Tento projekt podporuje a rozvíja kreativitu, individualitu a schopnosť sebapresadenia sa detí v ich živote.