Tlačová správa oceňovanie Dobrovoľník roka 2014

Tlačová správa

Vyhlásenie ocenených Dobrovoľníkov roka 2014 už o týždeň

Bratislava, 21.januára 2015

CARDO - Národné dobrovoľnícke centrum už po siedmykrát vo svojej desaťročnej histórii bude oceňovať dobrovoľníkov za ich nezištnú pomoc iným v roku 2014. Ocenení dobrovoľníci v deviatich kategóriách budú vyhlásení 28.1.2015 na MZVaEZ SR počas slávnostného galaprogramu spojeného s otvorením Európskeho roka rozvoja 2015  pod záštitou Ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, pána Miroslava Lajčáka.

Takmer od svojho založenia sa CARDO – Národné dobrovoľnícke centrum snaží oceňovať všetkých tých, ktorých prínos na poli dobrovoľníctva je naozaj veľký. Aj napriek tomu, že dobrovoľníctvo je nezištná činnosť, radi by sme nechali vyniknúť a oceniť tých, ktorí svojou láskyplnou činnosťou pomáhajú iným, ale zároveň prispievajú k zvyšovaniu povedomia a statusu dobrovoľníctva. Aj tento rok mohol každý jednotlivec či organizácia nominovať kohokoľvek, kto sa venuje nezištnej, dobrovoľníckej pomoci iným. Jednotlivé nominácie sú rozdelené do 9 kategórií, konkrétne ide o: Dobrovoľník SlovakAid,  Zahraničný dobrovoľník na Slovensku, Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc (viac ako 18 mesiacov), Dobrovoľník v sociálnej a zdravotnej oblasti, Dobrovoľník v oblasti práce s deťmi a mládežou, Dobrovoľník v oblasti vzdelávania a životného prostredia, Firemný dobrovoľník roka, Obec/mesto priateľské k dobrovoľníctvu, Dobrovoľnícky projekt roka.

Nominácie v jednotlivých kategóriách neboli len prejavom vďaky samotnému dobrovoľníkovi, ale sú tiež informáciou o tom, koľko skutočne inšpiratívnych ľudí na Slovensku máme. O ocenených rozhodla komisia zložená z ľudí, ktorí sú spätí s dobrovoľníctvom. ,,Je nám cťou opätovne oceniť tých, ktorí svojou činnosťou prispievajú k zlepšovaniu životov ostatných a môžu ísť tak mnohým ďalším príkladom. Veríme, že aj tento rok  sa ocenení stanú tými, ktorých životný príbeh bude neobyčajným posolstvom dobra a spolupatričnosti na dlhú dobu“, uviedla Katarína Gešková. Tento rok sa podujatie uskutoční v kooperácii s Platformou mimovládnych rozvojových organizácií, pri príležitosti otvorenia Európskeho roka rozvoja 2015. Aj na základe prepojenia týchto dvoch tém bude možné vidieť, že dobrovoľníctvo skutočne nemá hraníc.

Za podporu pri príprave podujatia ďakujeme spološnosti Kronreal, Škole úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru v Bratislave, kvetinárstvu Rhapis, reklamnej agentúre Citadela, vinárstvu Golguz. Tento večer je popdorený aj z prostredkov oficiálnej rozvojovej spolupráce SR SlovakAid.

Informácie o nás

CARDO – Národné dobrovoľnícke centrum vzniklo v máj 2004 s cieľom budovať povedomie a šíriť myšlienky dobrovoľníctva nielen na Slovensku ale aj v zahraničí. Okrem udeľovania ocenenia Dobrovoľník roka organizuje celoslovenské podujatie Dni dobrovoľníctva, menšie dobrovoľnícke akcie, aktívne sa podieľa na osvete dobrovoľníctva a je rovnako zapojené do rôznych medzinárodných projektov zameraných na dobrovoľníctvo. Informácie o ďalších aktivitách nájdete na www.dobrovolnictvo.sk a https://www.facebook.com/dobrovolnictvo.sk.

Kontaktná osoba

Mgr. Katarína Gešková

katarina.g@dobrovolnictvo.sk alebo ocenovanie@dobrovolnictvo.sk

0918 987 479