CARDO víta novú office manažérku

Evka vyštudovala právo na Univerzite Komenského v Bratislave a medzinárodné právo a ľudské práva na Tilburg University v Holandsku. Absolvovala odborné stáže na Súdnom dvore Európskej Únie v Luxemburgu a v rámci UNHCR v Ženeve. Skúsenosti s dobrovoľníctvom nadobudla predovšetkým počas svojho nedávneho dobrovoľníckeho pobytu v organizácii Vaša Prava BiH v Sarajeve, podporenom v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky z prostriedkov SlovakAid. Počas svojho pobytu a podľa potrieb organizácie rovnako vypracovala druhý projekt podporený z rovnakých prostriedkov a predložený prostredníctvom CARDA, Národného dobrovoľníckeho centra. Išlo o náš projekt „S kamerou do Sarajeva“, ktorý Evka v Sarajeve naďalej koordinovala počas celého jeho priebehu. Po 9 mesiacoch strávených v Bosne a Hercegovine, by každému, kto sa zaujíma o rozvojové dobrovoľníctvo poradila nasledovné:

„Na dobrovoľníctvo sa treba poriadne pripraviť. Z vlastnej skúsenosti viem, že by malo byt pravidlom preveriť si svoju prijímajúcu organizáciu a jej skúsenosti s dobrovoľníctvom, prípadne kontaktovať predchádzajúcich dobrovoľníkov. Rovnako je dôležité mať reálne očakávania o náplni práce a ujasniť si, čo môžete organizácii ponúknuť vy a čo sa chcete počas pobytu naučiť. Väčšina organizácií skutočne nemá dostatok finančných a ľudských zdrojov na vlastný dobrovoľnícky program a je len na vás, či vás to znechutí, alebo motivuje hľadať príležitosti a možnosti, ako byť užitoční. Snažte sa pochopiť ľudí okolo seba, ich kultúru a tradície a naučte sa základy jazyka. A čo je najdôležitejšie naučte sa chápať veci v kontexte a nebrať svoje zlyhania osobne. Cestou zlyhaní sa rovnako naučíte veľa o sebe, svojich schopnostiach a osobných limitoch. Môj pobyt mi umožnil osobnostne neuveriteľné vyrásť a dovolím si tvrdiť, že v rámci svojich možností som prostredníctvom jednoduchých projektov dokázala pomôcť svojej prijímajúcej organizácii. Zahraničné dobrovoľníctvo je teda určite iné ako to doma. Ak však prichádzate pripravení a otvorení tejto výzve, možno sa nepotrebujete vzdávať ani predstavy, že sa vám skutočne podarí niečo zmeniť, hoci vám to možno ostane skryté. Nikdy však netreba podceňovať silu vplyvu, ktorú môžeme mat na životy druhých.“

A čo pre ňu znamená pozícia office manažérky v CARDO:

Táto úloha je pre mňa predovšetkým o výzve. Verím v koncept dobrovoľníctva ako efektívny spôsob budovania zodpovednej občianskej spoločnosti. Pozitívne zmeny často nemusia byť len otázkou peňazí, ale aj výsledkom času a ochoty ľudí rozhodnutých zmeniť svet okolo seba. Pozícia dobrovoľníkov a dobrovoľnícka práca ako taká však napriek tomu ostáva naďalej nedocenená a ľudia si často neuvedomujú benefity, ktoré im môže priniesť. A tu nehovorím len o dobrom pocite, ale aj mnohých iných zručnostiach, ktoré môžu každému pomôcť, či už v osobnom alebo profesionálnom raste. Budem sa teda snažiť, aby CARDO naďalej vyvíjalo aktivity, vďaka ktorým sa dobrovoľníctvo stane atraktívnejším a populárnejším u všetkých generácií a tým, dúfajme, aj svet okolo nás o niečo lepším.

Tešíme sa teda na našu vzájomnú spoluprácu a nové nápady, ktoré Evka prinesie.