Predstavujeme: ETP Slovensko Centrum pre udržateľný rozvoj

ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj je nezisková organizácia, ktorá poskytuje komplexné sociálne služby chudobným rómskym rodinám prostredníctvom siete komunitných centier prevádzkovaných v spolupráci s miestnymi samosprávami. ETP vo svojej práci uplatňuje komplexný prístup a realizuje projekty zamerané na zlepšenie vzdelávania, bývania, zdravotnej starostlivosti, na získanie zamestnania a finančné začlenenie sociálne znevýhodnených Rómov. ETP okrem toho poskytuje sociálne a zdravotné služby utečencom pod ochranou UNHCR v Evakuačnom tranzitnom centre v Humennom.

Za svoj projekt Budujeme nádej, ktorý pomáha motivovaným mladým rodinám zo segregovaných rómskych komunít postaviť si legálne domy z vlastných úspor a mikropôžičiek, ETP v októbri 2014 získalo Zlatú Cenu pre občiansku spoločnosť, ktorú udeľuje Európsky hospodársky a sociálny výbor v Bruseli (EHSV). Cena pre občiansku spoločnosť nie je jediným ocenením práce ETP Slovensko. Organizácia, získala v roku 2009 cenu Gypsy Spirit a v roku 2011 Cenu Nadácie ERSTE za Sociálnu integráciu.

Skúsenosti ETP dokazujú, že ak sa na sociálne vylúčených ľudí nenahliada ako na obete, ale ako na ľudí schopných riešiť svoje problémy zodpovedne, je možné dosiahnuť pozitívnu zmenu.