Jozef Meško o dobrovoľníctve: Dobrovoľníctvo v Zálesí

Obec Zálesie bola založená v 1923 roku na „zelenej lúke“ oddelením časti pozemkov z Malinovského  panstva. Noví obyvatelia prevažne roľníci, remeselníci si tu postavili svoje domčeky a obrábali pôdu. Okrem peknej prírody tu nebolo prakticky nič. Postupne si svojpomocne vybudovali kaplnku, školu, požiarnu zbrojnicu, kultúrny dom. Tu sa začali prvé kroky nášho dobrovoľníctva. Do toho prišlo divadlo, šport a ostatné aktivity tak, ako to na dedinách bývalo zvykom.

To dnešné dobrovoľníctvo sa zrodilo spolu s ohromným stavebným boomom, kde zrazu za pár rokov z dedinky so 750 obyvateľmi stala obec v ktorej momentálne žije 2500 obyvateľov. Prisťahovali sa mladé rodiny a priemerný  vek klesol na 34 rokov. Mladí ľudia zo všetkých kútov Slovenska pochopili, že nikto im nič nedá zadarmo chopili sa iniciatívy a najprv si nesmelo začali  organizovať krúžky, akcie na zveľadenie okolia, športové, kultúrne a podobne. Keď našli na túto svoju činnosť  pochopenie a podporu zo strany obce, tak sa postupne osmelili a akcie a podujatia boli a sú stále väčšie, významnejšie a zameraním pestrejšie. Stále väčší počet ľudí našlo uplatnenie v nejakej oblasti a nakoľko ich tá spoločná práca zaujala, že dobrovoľníctvo sa neustále rozvíja a rozrastá.

Možno máme šťastie, že sa tu zišla skvelá skupina mladých ľudí ochotných pomôcť a zároveň aj má možnosť realizovať svoje dobré nápady. Invencia im rozhodne nechýba! Založili si občianske združenia s rôznym zameraním, Karate klub, mažoretky, hip-hop, stolnotenisový klub, aerobic, cvičenia pre seniorov, lodenica Zálesie, Dobrovoľný hasičský zbor, Športový klub Sokol Gešajov a OZ Naše Zálesíčko. Najnovšie je zastúpený aj folklórny súbor Červené jabĺčko pre najmenšie deti a tiež nový projekt „Podporujeme komunitu“ s pomocou OZ mládež ulice“.

Dobrovoľníctvu sa darí aj preto, lebo vždy niekto niekde dosiahne nejaký úspech. Prakticky stále medailové umiestnenia našich karatistov, domáce i zahraničné medailové úspechy mažoretiek a podobne.

Najväčšou previerkou nášho dobrovoľníctva  je príprava – priebeh ale i ukončenie Záleskej divadelnej púte. Už teraz pripravujeme spoločne s OZ Naše Zálesíčko 5. ročník. Je to prehliadka divadiel pre deti aj dospelých, hudobných predstavení a sprievodných akcií s medzinárodnou účasťou! V priebehu 2 – 3 dní sa na tejto TOP kultúrnej udalosti zúčastňuje pravidelne vyše 5000 účastníkov. Smelo môžem povedať, že Záleská divadelná púť získala ohromný kredit v kultúrnej obci a dosahuje úroveň menšieho mesta.

Celá táto akcia je zabezpečovaná výhradne dobrovoľníkmi, ktorých je viac ako 50 a každý z nich si zobral na plecia konkrétnu činnosť, ktorú zabezpečuje od začiatku do konca. Po skončení tohto sviatku divadla a hudby sa tešíme spoločne z priaznivých ohlasov publika aj účinkujúcich. Spoločne preto, lebo dobrovoľníci sú pozvaní na záverečné vyhodnotenie priebehu akcie a hoc sú z tých niekoľko dní a nocí nesmierne unavení už kujú plány na ďalší ročník a ďalšiu prácu!

To je moment, na ktorý netreba zabudnúť t.j. vzájomne sa podporiť a úprimne poďakovať. Ďalším významným prvkom podporovania dobrovoľníctva je hľadanie cesty ako sa to dá a nie ako sa to nedá. Aj keď nie každý dobrý nápad či iniciatíva sa dá momentálne realizovať máme zásobník nápadov a hľadáme priestor a čas, kedy ho budeme môcť realizovať. Neslobodno dobrý nápad alebo iniciatívny hneď na začiatku „zabiť“ napr. nedostatkom peňazí. To je čistá strata dobrovoľníka alebo dokonca dobrovoľníkov.

V neposlednom rade tu musí byť aj uvedomenie, že všetko toto je tu pre dobro či radosť seba, obce a hlavne našich detí.

Na záver chcem Národnému dobrovoľníckemu centru CARDO vyjadriť veľké poďakovanie za ocenenie našej práce. Pokladám za veľmi významné to, že v kategórii obec/mesto dostala šancu obec! Som presvedčený, že obce táto správa o možnosti zvíťaziť v konkurencii s mestami je reálna a podnieti ich k ešte lepšej činnosti.

Galéria