Lucia Svobodová o dobrovoľníctve so seniormi

Pôsobíte ako sociálna pracovníčka a koordinátorka dobrovoľníckej práce v zariadení HESTIA, n.o. Môžete nám priblížiť o aký druh zariadenia ide a na čo sa špecializujete?

HESTIA, n.o. Špecializované zariadenie, Zariadenie pre seniorov a ADOS poskytuje pobytové, celoročné služby pre seniorov s demenciami rôznej etiológie.

Kedy a prečo ste sa rozhodli do Vašej práce zapojiť dobrovoľníkov?

V roku 2007 v rámci projektu E.L.L.A., našu pani riaditeľku Ing. Dobrotkovú oslovilo občianske združenie C.A.R.D.O. s ponukou dobrovoľníckeho programu. Naše zariadenie je otvorené novým veciam, ktoré sú prínosom pre našich klientov a tak sa začala spolupráca medzi nami a C.A.R.D.O.-m. Projekt trval dva roky. Išlo o skvelý projekt a tak sme v ňom pokračovali ďalej. Postupne sme zistili, kedy je dobré a vhodné robiť nábor dobrovoľníkov, vychytali sme „mušky“. Pravidelne organizujeme nábor dobrovoľníkov do nášho dobrovoľníckeho programu.

Okrem dobrovoľníckeho programu „Staň sa dobrovoľníkom pre seniora HESTIA ,n.o.“ sa zapájame do celoslovenských dobrovoľníckych akcií – v júni „Postavme naše mesto na nohy“ a v septembri sa zapájame do „Dní dobrovoľníctva“ a aj sami si organizujeme v spolupráci s firmami, firemné dobrovoľnícke dni. Vtedy u nás dobrovoľníci umývajú okná, čistia záhradu, spoločne sme založili bylinkovú záhradku, maľujú plot ... Vďaka dobrovoľníkom máme napr. v jeden deň umyté všetky okná. V prípade pekného počasia končíme akcie spoločným posedením s klientmi, grilovačkou, kedy aj naši klienti majú mastný chlieb s cibuľou a opekané špekačky.

Čo je podstatou programu „Staň sa dobrovoľníkom pre seniora“ a koľko dobrovoľníkov máte momentálne v programe?

V dobrovoľníckom programe „Staň sa dobrovoľníkom pre seniora HESTIA, n.o“ hľadáme dobrovoľníkov, ľudí, ktorí sú ochotní venovať svoj čas našim klientom, sprevádzať ich. Dobrovoľník trávi čas so „svojim“ klientom, rozprávajú sa. Dobrovoľník môže klientovi čítať napr. knihu na pokračovanie, alebo prelistovať si časopis, noviny, prechádzať sa po záhrade, vypočuť si klienta, môžu spolu mlčať, byť spolu. Mali sme klientku, pani ktorá nevidela a tak čas „so svojim“ dobrovoľníkom rozdelila – pol hodinku si čítali knihy na pokračovanie a pol hodinky sa rozprávali, čo nového za týždeň prežili.

Sme po úspešnom nábore dobrovoľníkov a v súčasnosti máme spolu 10 dobrovoľníčok. Jednu dobrovoľníčku máme od nášho prvého náboru v roku 2007. Z ostatného náboru náš dobrovoľnícky tím posilnili 4 dobrovoľníčky. Všetkým našim dobrovoľníkom / dobrovoľníčkam veľmi pekne ďakujeme za ich dobrovoľnícku prácu pre našich klientov, pre nás.

Kde Vašich dobrovoľníkov hľadáte, alebo si Vás vedia nájsť sami?

Približne mesiac  / mesiac a pol máme výzvu na našej webovej stránke www.hestia.sk a taktiež na dobrovoľníckych portáloch – dobrovolnictvo.sk; dobrovolnictvoba.sk; ludialudom.sk.  Tento rok sme pred našim náborom mali možnosť prezentovať náš dobrovoľnicky program na ProfesiaDays 2015. Z tejto akcie prišli na nábor dve záujemkyne, čo nás veľmi potešilo.

Taktiež aj sami oslovujeme dobrovoľníkov, ktorí majú svoj profil na dobrovoľníckych portáloch. Tu bývame ale menej úspěšní. Potom nás oslovujú ľudia, ktorí sa o nás a našom programe dozvedeli od našich bývalých dobrovoľníkov.

Aké sú motivácie dobrovoľníkov pracovať práve so seniormi? Je potrebné mať nejaké predchádzajúce skúsenosti?

Motiváciou väčšinou je pomoc iným, zaujíma ich práve práca s klientmi – seniormi, vidia zmysel venovať čas seniorovi, spríjemniť mu chvíle, môžu sa seniorov dozvedieť aj informácie z minulosti – mali sme napr. dobrovoľníka, ktorý navštevoval pána a ten mu rozprával o druhej svetovej vojne, ako to vtedy bolo. Prípadne majú skúsenosť z rodiny a vedia, že pozornosť okolia seniorov poteší.

Na základe čoho si dobrovoľníkov vyberáte a akou formou prebieha ich zaškolenie?

Nádejný dobrovolník musí spĺňať požadavky – musí mať viac ako 18 rokov, za posledné dva roky nebolo úmrtí v jeho rodine, má čas raz to týždňa 1 – 3 hodiny venovať dobrovoľníctvu. Kto spĺňa tieto požadavky, zúčatní sa prvého informačního dňa, kde nádejný dobrovoľník vyplní dotazník, kde nás zaujímá napr. aké má záľuby, koľko času môže venovať  dobrovoľníckej práci, zaujíma nás motivácia, prečo sa rozhodol práve pre seniorov. Na prvom stretnutí si spoločne dohodneme termín osobného stretnutia, ktoré vedie supervízorka. Na základe dotazníka a osobného pohovoru sa z nádejného dobrovolníka stane dobrovolník, ktorý sa môže zúčastniť dvojdňového školenia. Na školení sa dobrovoľníci dozvedia o stárnutí, starobe, o formách demencií, o Alzheimerovej chorobe, o tom ako komunikovať s klientom s demenciou, dozvedia sa čo je to validácia, ako pracovať so spomienkami klienta, ako tráviť čas s klientom.

Poskytujete dobrovoľníkom ďalší výcvik aj počas trvania programu?

Počas dobrovoľníckej práce poskytujeme našim dobrovoľníkom podporu vo forme supervíznych stretnutí. Raz do mesiaca sa stretávajú všetci naši dobrovoľníci na spoločnom stretnutí, ktoré vedie supervízorka. Ponúkame podporu vtedy, keď umrie klient, ktorého dobrovoľník navštevuje.

V minulosti sme vyslali dobrovoľníčku na medzinárodnú konferenciu, kde si dobrovoľníci mali možnosť vymeniť svoje skúsenosti z dobrovoľníckej práce.

Ako celkovo hodnotíte program a jeho prínos pre Vás a Vašich klientov?

Celkovo je dobrovoľníctvo záslužná činnosť a osobne obdivujem každého človeka, ktorý je ochotný venovať to najdrahšie, čo má a to svoj čas, pre niekoho iného. Sú to ľudia s veľkým a dobrým srdcom. My sme veľmi vďační všetkým našim dobrovoľníkom a ďakujeme im za ich úžasnú prácu pre našich klientov.

My v tomto našom dobrovoľníckom programe vytvárame „dvojice“ dobrovoľník – klient. V našom zariadení sú aj klienti, ktorí nemajú príbuzných, alebo ich príbuzní žijú mimo Slovenska a pre takýchto klientov návšteva dobrovoľníka je udalosťou na ktorú sa tešia celý týždeň. Aj nám povedia, dnes je piatok, dnes za mnou príde moja pani Mária. Ale aj pre klienta, ktorý má návštevu každý deň je dobrovoľník spestrením – dobrovoľník sa rozpráva o inom ako rodina, prináša svet z vonka.

Objavili sa aj nejaké negatívne skúsenosti, bolo napr. potrebné spoluprácu s dobrovoľníkom prerušiť?

Keď začne dobrovoľník navštevovať svojho klienta, je prirodzené že sa vytvára vzťah. Na supervíznom stretnutí je jednou z úloh supervízora odhadnúť, kedy dobrovoľník prekročí hranicu dobrovoľníctva. Ukončiť spoluprácu s dobrovoľníkom je vždy náročné. Preto je dobré urobiť kvalitný výber. Nie každý kto chce byť dobrovoľníkom aj môže byť dobrovoľníkom v našom programe. Výberom chránime našich klientov, ale aj nádejného dobrovoľníka pred sklamaním.

Takže ide vo väčšine prípadov o dlhodobú spoluprácu. Kedy úloha Vašich dobrovoľníkov v programe konči?

Už na prvom informačnom dni hovoríme o tom, že hľadáme dobrovoľníkov na dlhodobú spoluprácu, minimálne na jeden rok. Keďže sa vytvára vzťah, pre klienta by bolo zraňujúce keby sme mu napr. po mesiaci povedali, že dobrovoľník prestane za ním chodiť. Mohol by sa začať obviňovať, hľadať v sebe chybu prečo „len tak z ničoho nič“ už ho nechce dobrovoľník navštevovať. Život nám všetkým prináša rôzne udalosti, ktoré musíme riešiť a naozaj vedú aj k skončeniu dobrovoľníckej práce, napr. keď sa narodí bábätko, alebo pri zmene zamestnania, odsťahovanie sa.

Z našej strany ukončujeme spoluprácu s dobrovoľníkom pri úmrtí klienta. Dobrovoľníkovi ponúkneme podporu supervízora, čas na odsmútenie a „ponúkneme“ mu spoluprácu aj ďalej, keďže v našom zariadení máme klientov. Naša dobrovoľníčka, ktorá je u nás od prvého náboru má v súčasnosti svojho piateho klienta.

Čo je podľa Vás základom úspešnosti Vášho ako aj podobných programov?

Treba dobre načasovať nábor, následne urobiť dobrý výber a zaškolenie dobrovoľníkov.

Máte alebo ste mali aj iné dobrovoľnícke projekty?

Zapojili sme sa do medzinárodnej výmeny v rámci projektu Grundvig pre univerzity tretieho veku. Kde do nášho zariadenia prišli dve skupinky po dve dobrovoľníčky z Nemecka, ktoré nevedeli po slovensky. Naši klienti sú Prešporáci a každý Prešporák vedel po slovensky, maďarsky a nemecky. Takže naše dopoludňajšie stretnutia boli so simultánnym prekladom,  dobrovoľníčky hovorili po nemecky a klienti prekladali, zároveň si trénovali pamäť:)

Taktiež v rámci projektu seniorské výmeny boli u nás dobrovoľníčky z Čiech. Tu jazyková bariéra nebola. Dokonca sme jednu skupinu dobrovoľníčok zapojili do medzinárodného projektu „Uháčkovaný Dunaj“, kde sme spoločne hačkovali retiazky z vlny, potom sme retiazky merali, označovali, zmotávali do klbiek a v spolupráci s Univerzitou tretieho veku v Bratislave sme klbká posielali do Nemecka do mestečka Ulm, kde s nich ďalšie dobrovoľníčky hačkovali koberce, ktoré sa predávali na ich tradičnom „Donaufeste“. Výťažok z týchto koberčekov potom išiel na obnovu povodňami zničených oblastí v Rumunsku.

Aké sú Vaše plány s dobrovoľníctvom do budúcna?

Máme v pláne zapojiť sa do akcie „Postavme naše mesto na nohy“, ktorá bude v júni. Taktiež plánujeme zapojiť sa do „Dní dobrovoľníctva v septembri“, v decembri  spolu s dobrovoľníkmi budeme určite piecť vianočné pečivo a veríme, že o rok opäť rozšírime náš dobrovoľnícky tím o ďalších dobrovoľníkov. Všetkých medzi nami radi privítame, sledujte náš web a dobrovoľnícke portály, tam sa dozviete kedy koho hľadáme:)