Projektový manažment pre mimovládne rozvojové organizácie

 

Pozývame Vás na dvojdňový workshop určený pre mimovládne rozvojové organizácie.

 

Miesto: Spoločnosť Dell, Fazuľová 7, Bratislava

Čas: 1. decembra 2015 od 9.00 – 17.00 hod.

2. decembra 2015 od 10.00 – 17.00 hod.

Tešíme sa na Vás!

RVSP do piatka 27.11.2015 na mail kontakt@dobrovolnictvo.sk

alebo online prihláškou http://goo.gl/forms/MRkTbAS4UY

Počet miest je obmedzený. Workshop je bezplatný.

 

Informácie

k Workshopu Projektový manažment pre mimovládne rozvojové organizácie

 

Workshop je určený pre zástupcov mimovládnych rozvojových organizácií a najmä pre projektových manažérov a osoby zodpovedné za plánovanie a realizáciu projektov.

Cieľom je podporiť fungovanie organizácií, zdieľanie informácií a výmena skúseností.

Tento workshop bude viesť Peter Minárik zo spoločnosti Comm-pass, s dlhoročnými skúsenosťami v projektovom manažmente pre viaceré zahraničné poradenské spoločnosti, kde mal na zodpovednosti Operational Excellence analýzy a projekty s cieľom dosiahnutia udržateľného zlepšenia kľúčových výkonnostných ukazovateľov.

Do projektovej práce vnáša ľudskosť, zmysel, pridanú hodnotu a radosť.

Je spoluautor viacerých CSR projektov ako napríklad Úspech po slovensky, Odyseus - Nové vízie pre Slovensko či Návrat po materskej dovolenke ako projekt.

Jeho motto je „Moja práca ma baví“.

 

Podporené z programu SlovakAid

Galéria