Prijali sme 86 nominácií na ocenenie Dobrovoľník roka 2016! Ďakujeme!

Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, kto sú to dobrovoľníci? Odpoveď je zrejme jednoduchá: sú to ľudia, ktorí svojou aktivitou robia tento svet o čosi lepším a krajším. Je to jedno, či ide o chlapčeka, ktorý pomohol babičke prejsť cez cestu, alebo o študentku, ktorá učí angličtinu africké deti. Jedno majú spoločné – nečakajú žiadnu odmenu za svoju prácu. Vykonávajú dobrovoľnícku činnosť z čistej lásky k ľudom a venujú množstvo času a energie v prospech komunity. Hoci hmatateľnú odmenu nedostanú, takíto ľudia získajú omnoho viac – nové skúsenosti, zručnosti, kontakty alebo aj samotný úsmev toho dieťaťa, ktorému práve pomohli.

Hodnota dobrovoľníkov je obrovská. Našou snahou je upozorniť verejnosť na takýchto výnimočných ľudí, a povzbudiť ostatných, aby aj svoj život obohatili niečím zmysluplným. Môžeme sa pokúsiť motivovať ostatných ľudí k ďalšej činnosti, tým, že prejavíme vďaku, pozornosť a úctu tým, ktorí si to zaslúžia. 

Pozrite si zoznam dobrovoľníkov, projektov, miest a obcí, ktorí sa dostali do užšieho výberu a budú 10.4.2017 ocenení buď ďakovným listom alebo získajú cenu Srdce na dlani:

V kategórii Dobrovoľník SlovakAid - Mária Vlasáková, Samuel Čellár, Jalili Nasir

V kategórii Zahraničný dobrovoľník na Slovensku - Oľga Iermachkova, Matthias Melcher, Aneta Balejová

V kategórii Dobrovoľník v sociálnej a zdravotnej oblasti - Jana Pifflová Španková a dobrovoľníci z o.z. Europacolon Slovensko - NIE RAKOVINE, Mária Tamášiová, René Kuchár

V kategórii Dobrovoľník v oblasti práce s deťmi a mládežou – Viktor Agósc, Peter Ištoňa, Karola Martáková

V kategórii Dobrovoľník v oblasti vzdelávania a životného prostredia - Junior Ambasádori UNICEF Slovensko, Alexandra Palkovič, Jozef Talarovič

V kategórii Firemný dobrovoľník roka – Iveta Blašková, Mária Babušová a tím dobrovoľníkov z dm drogerie markt,  Ivica Multáňová

V kategórii Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc – Erika Karová, Frederika  Belanová, Matej Žilák

V kategórii Dobrovoľnícky projekt roka - Mini- Erazmus organizácie Future Generation Europe, Deň narcisov organizácie Liga proti rakovine,  Educate Slovakia organizácie AIESEC Slovensko

V kategórii Obec/mesto priateľské k dobrovoľníctvu –  Hlavné mesto SR Bratislava, obec Miklušovce, mesto Vrbové 

Aj tento rok bude udelené Výnimočné ocenenie za ľudskosť a nezištnú pomoc.

Srdce na dlani je ocenenie na celoslovenskej úrovni, ktoré smeruje k zvýšeniu statusu dobrovoľníkov a k rozvoju dobrovoľníctva na Slovensku. Upozornením verejnosti na to, že existujú ľudia, ktorí celý svoj  život venujú dobrovoľníctvu, sa snažíme upevniť tradíciu dobrovoľníctva na Slovensku a motivovať ďalších ľudí k dobrovoľníckej činnosti.

Štatút oceňovania Dobrovoľník roka k nahliadnutiu TU.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na ocenovanie@dobrovolnictvo.sk alebo 0918 987 479.

Galéria