Oceňovanie Dobrovoľník roka 2016 sa blíži...

Minister zahraničných veci a európskych záležitostí Miroslav Lajčák opäť prebral záštitu nad podujatím Dobrovoľník roka 2016, ktoré sa koná 10.4.2017 v Kongresovej sále MZVaEZ.

Slávnostné podujatie sa tento rok bude konať už po piaty krát na pôde MZVaEZ SR. Ministrovi by sme chceli aj touto cestou vyjadriť vďaku za to, že opäť prebral záštitu nad týmto podujatím. Aj tento rok budeme odovzdávať mimoriadne ocenenie. Na návrh MZVaEZ odovzdáme ocenenie za ľudskosť a nezištnú pomoc.

Akákoľvek pomoc Slovenska, či už finančná alebo materiálna, by bez pomoci dobrovoľníkov nebola priama a adresná. V roku 2016 počet dobrovoľníkov  vyslaných cez SlovakAid dosiahol 32. Títo boli vysielaní prevažne do Afriky.

V súvislosti s masívnou migráciou, s ktorou sme v súčasnosti konfrontovaní, bezpochyby narastá význam pomoci Slovenska iným krajinám - či už pri riešení okamžitých úloh alebo v snahe stabilizovať situáciu a vytvoriť podmienky pre utlmenie migračných tokov.