Do odovzdávania ocenenia Dobrovoľník roka 2017 ostáva už len pár dní...

V deň slávnostného oceňovania t. j. 30. mája 2018 sa aj tento rok uskutoční návšteva prezidenta Andreja Kissku. 

Tento rok sme do programu v deň oceňovania zapojili aj konferenciu o aktuálnych problémoch dnešnej doby. Príďte si vypočuť čo je Agenda 2030 a či a prečo Slovensko potrebuje svojundlhodobú víziu. Spoznajte príbehy ľudí, miest alebo firiem, ktoré podporujú udržateľný spôsob rozvoja aj tým, že robia skvelé dobrovoľnícke programy. 

Večer spoločne odovzdáme ocenenie Srdce na dlani tým dobrovoľníkom, ktorí sa vroku 2017 mimoriadne pričinili o nezištnú pomoc iným alebo v prospech životného prostredia.

Štatút oceňovania Dobrovoľník roka je k nahliadnutiu TU.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na ocenovanie@dobrovolnictvo.sk a na tel. čísle 0918 987 479

Srdce na dlani je ocenenie na celoslovenskej úrovni, ktoré smeruje k zvýšeniu statusu dobrovoľníkov a k rozvoju dobrovoľníctva na Slovensku. Odovzdávame ju v týchto kategóriách:

Dobrovoľník Slovak Aid

Zahraničný dobrovoľník na Slovensku

Dobrovoľník v sociálnej a zdravotnej oblasti

Dobrovoľník v oblasti práce s deťmi a mládežou

Dobrovoľník v oblasti vzdelávania a životného prostredia

Firemný dobrovoľník roka

Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc (viac ako 18 mesiacov)

Obec/mesto priateľské k dobrovoľníctvu

Dobrovoľnícky projekt roka

 

UŽ 10 ROKOV UČÍME SLOVENSKO VZDÁVAŤ ÚCTU DOBROVOĽNÍKOM!

Podujatie realizujeme pod záštitou ministra zahraničných veci, pána Miroslava Lajčáka a s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí.