INFO k 2% z dane

Vláda avizovala prijatie opatrení, ktoré by umožnili odklad viacerých zákonných lehôt, ani 4 dni pred uplynutím zákonnej lehoty nie je prijatá legislatíva, ktorá by sa týkala zmeny pravidiel 2 % z dane. Aby ste si boli istí, že aj v tomto roku budete môcť poukázať 2 % z daní do našich fondov, je potrebné, aby ste:
A)buď podali daňové priznanie a zaplatili daň k 31. marcu 2020, 
B)alebo si v tejto lehote požiadali o odklad daňového priznania a zaplatili daň v tejto lehote. Predĺžiť čas na zaplatenie dane si týmto spôsobom môžete až do konca júna.

Takto s určitosťou zabezpečíte, že budete môcť poukázať 2 % zo svojich daní. Prosíme vás, preverte si vo vašich firmách, či uplatníte jednu alebo druhú možnosť a dajte nám prosím vedieť. Pokiaľ ste už daňové priznanie podávali a daň platili, pošlite nám prosím aj potrebné doklady, tj, dátum podania daňového priznania a scan strany z DP, kde je uvedená suma a údaje.

Viac informácií, ako aj právnu analýzu, nájdete na tomto linku www.nadaciapontis.sk/…/ako-ovplyvni-moznost-poukazat-2-sit…/

Súčasne dopĺňame aktuálnu informáciu, že Finančná správa zmenila dnes svoje stanovisko a uvádza, že pravidlá 2% nie sú zmenené. S. 7 stanoviska: https://www.financnasprava.sk/…/Covid…/2020.03.26_korona.pdf

Zdroj: Nadácia Pontis