0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

CMC Indians o.z.

Dominika Túrociová 0919 131 327

CVČ Relax Handlová

Mária Soláriková 046/5475377

Cyklokoalicia

Dan Kollár 0940/623 877

DD a DSS Klenovec

Veronika Szokeová 047/5484101

DD a DSS Senium

Jana Dupáková, PhDr. 0918484873

DD a DSS Tisovec

M. Kokaiová 0475493847

DD a DSS Záhonok

Eva Mrázová 045/5362650

DDaDSS Záhonok Zvolen

Slavka Mázorová 0455362649