0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Detviansky Tulipán

Jana Nosalová 0903170763

Diecézna charita Žilina

M. Uhrin Sokolíková +421 41 723 12 34

Divadelný ústav Bratislava

Miro Zwiefelhofer +421/2/20487 102

Divadlo bez domova

Ursula Kovalyk 0907214292

Divadlo TICHO a spol.

Adriána Majka 0918 328 733

Divé maky, o.z.

Zuzana Kozmová 0911810655

DOBROTA SV. ALŽBETY

M. Syneková 0911 450 211