0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dom pokojnej staroby Gbely

B. Chocholáčková 034/6621 227

Dom Seniorov

Andrea Szitkey 0948 152 409

Dom sociálnych služieb - MOST, n.o.

Zuzana Zatloukalová 0911 404 656

Dom sociálnych služieb Senecio,n.o.

Drahomira Ludvigová +421 911 721 825, +421 2 604 21 261

Doma u Kapucínov

Angela Pokojná +421 910 852 090

Domka - Združenie saleziánskej mládeže

Martina Homoláková 0903 296 526, 0905 871 183