0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dočasná opatera Zbyňov

Martina Marčanová 0905716517

Dom Charitas sv. Kláry

Anna Bodoríková 00421-44- 56 21 932, 0911/950696

Dom pokojnej staroby Gbely

B. Chocholáčková 034/6621 227

Dom Seniorov

Andrea Szitkey 0948 152 409