0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Domov sociálnych služieb Hrabiny

Ing. Jozef Mravec 045/ 68 56 541, 0911/297 150, 0915/615 827

Domov sociálnych služieb KAMPINO

Mariana Puháková 02/624 10 558

Domov sociálnych služieb Ladomerská Vieska

Daniela Macková 045 / 672 72 04, 0903 306 257

Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya

E. Kruzslíková, Ing. 0903 421 219, 02/642 87 652

Domus Bene-Dom Dobra

Silvia Poorová 02/4592 29 22

DORKA, n.o.

Dominika Lazúrová 0948 601 022