0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

AOZPO SR

Katarína Dekánková 02/52444119

AP GALLERY

Andrea Pallang 0915377663

Archeopark Liptov o.z.

Víťazoslav Struhár 0917213999

ArtEst

Peter Kalmár 0902070276

Asociácia Divadelná Nitra

Slavka Civáňová 0949 851 111

Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občan

M. Orgonášová, MUDr. 02/52444119; M - 0903 888774

Autistické centrum Andreas

Lucia Gvozdjáková 0905 746 280

BartTime

Silvia Augustinova 0908870278