0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

SAVIO o. z.

Klára Holá 0910123579

SČK Prešov

Marián Eliáš 0903 558 937

Seniorville

Natália Sadloňová 0905061553

SHR (Slovenská Humanitná Rada)

Michaela Guldanová +421.2.5020 0500, 0917 904 237

Sieť dobra

Ľubomír Harmanovský +421918714663

SLNIEČKO NA CESTE!

Monika Rajčániová +421 948 035 425

Sloboda zvierat

Silvia Čaňová 0911 403 247