0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občan

M. Orgonášová, MUDr. 02/52444119; M - 0903 888774

Autistické centrum Andreas

Lucia Gvozdjáková 0905 746 280

BartTime

Silvia Augustinova 0908870278

BCF o.z.

Erika Karová 0917521121

Bi Centrum

Edo Mrva 0904 149 509

Biely tím

Lucia Mihoková xxx

Bratislavská arcidiecézna charita

Katarína Rašlová 02/ 442 50 374