0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ICHTYS, o.z.

Peter Mózeš 0903 475 014

ID Space Team

Izabela Malašenková 0908 481 174

ID Space Team

Izabela Malašenková +421 908 481 174

INEX Slovakia

Zuzana Dorčíková 0905 501 078

Infanzia

Lenka Copková 0940252925

Informačné centrum mladých v Humennom

Miroslava Laudová 057/7883520, 0904 184 611

Inkluzia OZ

Jana Zamečníková 0904616830

Inšpiruj

Alexander Vaculík 0950595870