0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nadácie Pontis

Ivana Uličná 0908 154 061

Národný Trust n.o.

Michaela Kubíková 0907 296 724

NAŠE DVORY 2015, o.z.

Miloslav Jurík 0905756508

Nemocnica Modra n.o.

M. Vivoda, MPH 0905 844 098

Nezisková organizácia NOVÝ DOMOV

Nikola Krušinská 0903/560 724, 048/6196 406

Niki a Steffi

Jana Gallova 0905883047