0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sieť dobra

Ľubomír Harmanovský +421918714663

SLNIEČKO NA CESTE!

Monika Rajčániová +421 948 035 425

Sloboda zvierat

Silvia Čaňová 0911 403 247

Slovak Freerun Family - parkouristi

Natália Luptáková +421 902 457 602 (Jakub "Rainy" Forgács)

Slovak Startup

Viktor Stefanak +421902377463

Slovenská Alzheimerova spoločnosť

Petra Brandoburová 02 - 62 41 08 85

Slovenská katolícka charita

Ivana Pástorová Slovenská katolícka charita (SKCH) poskytuje charitatívne, sociálne, zdravotnícke a výchovno-vzdelávacie služby ľuďom v núdzi bez ohľadu na rasu, národnosť, vierovyznanie a politické zmýšľanie. Víziou Slovenskej katolíckej charity je – prostredníctvom jej

Slovenská únia TOM

Nadežda Jančárová 0903 539 245