0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Spolok nepočujúcich pedagógov

Roman Vojtechovský 0903029317 (len SMS)

SPOLUPÚTNIK o.z

Stanislav Fabišik 0904 941 199

Srdce autizmu

Ivana Trellova +421 915 141 363

SRSA o.z.

jan unger +421948320381

STOP Týraniu!!!

Jozef Repka +420737378316