0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Z.mysel O.Z.

Monika Čermáková 0940 573 540

Zachranny korab

Katarina Hambalkova 0917296265

Záleží nám, OZ

Mirka Uhnak 0910175032

Zariadenie núdzového bývania pre ženy Jozefínum

Zuzana Kovácsová 0335577166, 0902804245, 0917241551

Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov - Cemjata

V. Stajančová PhDr. 0907940096, 051 – 7711 900

Záujmové združenie Rodina

Andrea Tóthová 0915956141, 033 / 5501 489, 0948 028 738