O organizácii

Dimensions s.r.o. poskytuje individuálne a na mieru šité služby v oblasti osobného rozvoja pre jednotlivcov, a to formou tréningu, koučingu a mentoringu so špecializáciou na hľadanie zamestnania, spokojnosť v práci, budovanie zdravých medziľudských vzťahov a podporu vlastnej integrity.