O organizácii

Poslaním organizácie je zbieranie, spracovanie a distribúcia informácií, dát, dokumentov a publikácií o Rómoch pre Rómov a pre majoritnú spoločnosť za účelom lepšej informovanosti o Rómoch, posilnenia identity Rómov, zlepšenia vzdelanostnej úrovne Rómov a zlepšenia spolunažívania Rómov a majoritnej spoločnosti.