Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Kontaktná osoba:
Pavel Machava
pavel.machava@lesy.sk

Adresa:
Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica
Tel. č.:
+421915745937
Web:

O organizácii

starostlivosť o lesy