O organizácii

NAŠA VÍZIA: Byť najkvalitnejším poskytovateľom v oblastiach centier zdieľaných služieb.