O organizácii

SYNDESMOS www.syndesmos.org >>> je medzinárodná pravoslávna kresťanská mládežnícka organizácia; >>> odporuje a radí miestnym pravoslávnym mládežníckym organizáciam a mládežníckym hnutiam, školám, venuje sa zvyšovaniu spolupráce a vzájomného vymieňania si poznatkov; >>> omáha pri školení vedúcich, informuje a vychováva členov svojej organizácie; >>> pracuje na rozvoji spoločnosti a hlbšie posilňuje svedectvo o pravoslávnej Cirkvi a o práci jej mládežníkov v súčasnom svete.