O organizácii

Poslaním dobrovoľníckeho programu je sprostredkovať stretnutia seniorov a  dobrovoľníkov, ktorí nezištne venujú časť svojho voľného času v ich prospech - navštevujú ich, ponúkajú im ľudskú prítomnosť, spoluúčasť.

Aktuálnym cieľom dobrovoľníctva v meste Prievidza je dopĺňanie poskytovanej opatrovateľskej starostlivosti klientom  a seniorom, ktorí sa cítia byť sociálne vylúčení.