Centrum pomoci pre rodinu Trnava

Kontaktná osoba:
Michal Lipovský
cppr@cppr.sk

Adresa:
Štefánikova 46 917 01 Trnava
Tel. č.:
0948 020412
Web:

O organizácii

V Centre pomoci pre rodinu v Trnave sa venujeme rodinám, prevencii a vzdelávaniu v oblasti manželstva a rodičovstva. Pomáhame rodinám v kríze, rodinám s postihnutými deťmi a venujeme sa aj osamelým rodičom. Zároveň veľkou časťou pomoci je i samotná pomoc dobrovoľníkov či už v rámci projektu SÁRA alebo TEREZA či pri rôznych podujatiach. Radi príjmeme i nových dobrovoľníkov, ktorí budú navštevovať a venovať sa deťom v rodinách a seniorom.