O organizácii

Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“ je rozpočtová organizácia, ktorej zriaďovateľom je Prešovský samosprávny kraj. Centrum tvoria organizačné jednotky ako Domov sociálnych služieb v Prešove, Domov sociálnych služieb v Hanušovciach nad Topľou, Krízové stredisko a Špecializované sociálne poradenstvo v Prešove a Zariadenie podporovaného bývania v Hanušovciach nad Topľou.