O organizácii

Občianske združenie Naše Dvory 2015 vzniklo v roku 2009. Svojimi aktivitami združuje významných architektov, urbanistov, sociológov, lekárov, ekonómov, publicistov a ďalších odborníkov, ktorí majú čo povedať k rozvoju nášho životného prostredia. Našim cieľom je prispieť svojimi aktivitami k rozvoju regiónov a mikroregiónov, prispieť k zvyšovaniu bezpečnosti života detí, dospelých aj seniorov v mestách a obciach, k rozvoju ich životného prostredia a životných podmienok a k zlepšeniu stavu a trvale udržateľnému rozvoju životného prostredia.