O organizácii

Naším poslaním je vytvárať príležitostí pre dôstojný život znevýhodnených prostredníctvom vzdelávania, prístupu na trh a investícií