O organizácii

Nezisková organizácia NOVÝ DOMOV sídli vo Vaľkovni, okres Brezno. Poslaním n.o. je poskytovať sociálne služby a zdravotnú starostlivosť v regióne Horehronie. Tejto činnosti sa venujeme od roku 2001. Sociálne služby (Domov sociálnych služieb a Zariadenie pre seniorov, opatrovateľská služba, prepravná služba). Zdravotná starostlivosť formou ADOS – Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti.