O organizácii

Všetkých zdravíme priatelia, sme nízkoprahové centrum, určené pre deti vo veku 3-15 rokov, ktorím ako tím, z nášho centra ponúkame možnosť voľnočasových aktivít v príjemnom a bezpečnom prostredí., čo slúži i ako prevencia voči sociálno-patologickým javom . S deťmi na krúžkoch občas cvičíme divadlo, hráme sa spoločenské hry, futbal, rozprávame sa a postupne po krôčikoch spoznávame detské svety našich malých kamarátov.Zároveň poskytujeme rodinám sociálne poradenstvo., snažíme sa pracovať s celými rodinami, pretože jedným z našich cieľov je predchádzať vyňatie detí z ich primárnych rodín. Zastrešuje nás organizácia Úsmev ako dar., o.z. Tešíme sa na vás :)