O organizácii

Založená v r.1976, oblasti činnosti: -výučba prvej pomoci -opatrovateľstvo a osobná asistencia -prepravná služba -domáca ošetrovateľská starostlivosť - humanitárna pomoc -kurzy PP, hyg.minima, opatrovateľské kurzy, dobrovoľníctvo.